Тастыкталган арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200229860 10.00
2 БА 200136958 8.57
3 БА 200196114 8.50
4 БА 200062765 8.36
5 БА 200208645 8.21
6 БА 200031876 8.07
7 БА 200170190 8.00
8 БА 200039785 7.79
9 ША 180437116 6.57

Артка