Тастыкталган арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 УА 190020322 4.50
2 БА 200455243 4.50
3 БА 200382782 4.36

Артка