Тастыкталган арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 200317569 200317569 4.14
2 БА 200419031 3.71

Артка