Тастыкталган арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 НАК-07 Бк 200695357 4.41
2 НАК-07 Бк 200695357 4.41
3 БК 200957648 4.41
4 БК 200827296 БК 200827296 4.31
5 НАК-07 Бк 200695357 4.24

Артка