Тастыкталган арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 200625245 200625245 4.24
2 БК 200944828 3.82
3 БК 200884425 3.82
4 БК 200681852 3.76
5 БК 200742448 3.24

Артка