Тастыкталган арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200028315 4.24
2 БК 200971413 4.24
3 БК 200470820 4.24
4 БК 200423535 4.24
5 БК 201009029 4.24

Артка