Тастыкталган арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 Ук 16051429 4.24
2 200692927 200692927 4.18
3 Бк 200627624 4.12
4 БК 200969219 4.12
5 ШК18 180125967 4.12
6 БК 2006578 4.00
7 БК 200730269 4.00
8 БК 201034030 3.94
9 ШК 180122402 3.88

Артка