Тастыкталган арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 СА 040772019 8.36
2 БА 200536017 8.21
3 БА 200536056 8.07
4 A 023916 6.77
5 БА 200468279 6.29
6 А 6568310 6.18
7 СА 140060744 6.07

Артка