Тастыкталган арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 УА 190013063 7.85
2 БА 200384308 7.50
3 200394792 200394792 7.29
4 БА 200351543 6.29

Артка