Тастыкталган арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 УК 190010107 8.29
2 БК 200589659 7.88
3 БК 200587761 7.82
4 БК 200997652 7.71
5 БК 200853008 6.76
6 БК 201018707 6.59
7 БК 200738632 6.19
8 БК 200928922 6.12
9 БК 200760713 6.12

Артка