Тастыкталган арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 АП 932606 9.92
2 СА 070034227 9.69
3 А 021002 9.21
4 БА 200010740 8.29
5 АП 404390 8.14
6 БА 200156164 8.14
7 СА 040353595 7.86
8 А 345476 7.43

Артка