Тастыкталган арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200610565 9.25
2 БА 200054413 8.75
3 БА 200005624 8.14
4 ША 180600162 8.00
5 УА 190016479 8.00
6 БА 200020827 7.64
7 БА 200157789 7.57
8 БА 200234977 6.79
9 СА 140039568 6.57
10 БА 200050352 6.57

Артка