Тастыкталган арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200204252 9.00
2 БА 200213037 8.14
3 БА 200209885 8.14
4 УА 190027836 7.86
5 УА 190027837 7.86
6 БА 200211711 6.93

Артка