Тастыкталган арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 УА УА 1900013 8.64
2 УА 190002125 8.07
3 ША 1803434003 6.14

Артка