Тастыкталган арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200429602 10.00
2 БА 200455468 9.64
3 БА 200449729 9.43
4 БА 200327136 8.21
5 CA 110072070 8.21
6 БА 200359336 8.07
7 12607200250221 БА № 200559865 7.43
8 БА 200476243 6.86

Артка