Тастыкталган арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200012754 10.00
2 10501200500353 БК 200415524 10.00
3 БК №200258923 9.94
4 БК 200003058 9.32
5 БК 2000094419 8.97
6 БК 2000341411 8.68
7 БК 200313284 8.41
8 УК 190049395 7.38

Артка