Тастыкталган арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 ВА 200157573 8.67
2 СА 110025967 8.43
3 А 110855 8.17
4 УА 190026008 6.50

Артка