Тастыкталган арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200490565 10.00
2 ОКС 10 БК№200065417 8.35
3 БК 200147693 8.12
4 БК 200432795 8.12
5 ЧС-22 БК №200833426 7.81
6 20711200201019 УК №190037133 7.59
7 БК 200126782 6.35
8 БК 200406747 6.35

Артка