Тастыкталган арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200056015 9.29
2 БА 200040024 8.43
3 БА 200021038 8.36
4 БА 200140997 7.86
5 БА 200020077 7.79
6 БА 200134908 6.50
7 БА 200019746 6.36
8 БА 200256731 6.21

Артка