Тастыкталган арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200160185 9.83
2 БА 200149240 9.36
3 БА 200485378 8.29
4 БА 200149086 8.29
5 ША 180451259 8.21

Артка