Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200066165 10.00 Тастыкталды
2 БК 200016637 9.59 Тастыкталды
3 ТА 170288538 9.50 Тастыкталды
4 УК 190034574 8.47 Тастыкталды
5 МП 471414 8.19 Тастыкталды
6 БК 200272332 7.94 Тастыкталды
7 УК 190045795 7.76 Тастыкталды
8 УК 190007863 7.59 Тастыкталды
9 БК 200430997 7.00 Тастыкталды
10 СП 150053875 6.69 Тастыкталды
11 БК 200417369 0.00
12 СП 130058551 0.00
13 БА 200530756 0.00
14 УК 190034579 0.00
15 БК 200253471 0.00

Артка