Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200050521 10.00 Тастыкталды
2 БА 200214061 9.79 Тастыкталды
3 БА 200046019 9.79 Тастыкталды
4 ТА 170356362 9.79 Тастыкталды
5 ША 180454968 9.64 Тастыкталды
6 БА 200203620 9.57 Тастыкталды
7 БА 200205394 9.14 Тастыкталды
8 БА 200028226 9.14 Тастыкталды
9 БА 200062184 8.21 Тастыкталды
10 УА 16008060 8.15 Тастыкталды
11 БА 200200469 8.14 Тастыкталды
12 БА 200110138 8.07 Тастыкталды
13 БА 200018972 8.00 Тастыкталды
14 Та 170400658 6.64 Тастыкталды
15 БА 200040329 6.64 Тастыкталды
16 БА 200530756 0.00
17 УА 190032772 0.00
18 БА 200027213 0.00
19 БА 200028905 0.00

Артка