Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200241561 0.00
2 12809200300723 200157902 0.00
3 БА 200208752 0.00

Артка