Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200037074 10.00 Тастыкталды
2 БК 200399458 10.00 Тастыкталды
3 УК 190020123 9.94 Тастыкталды
4 БК 200076045 9.94 Тастыкталды
5 БК 200405994 9.76 Тастыкталды
6 БК 20032780 9.65 Тастыкталды
7 БК 200048846 9.65 Тастыкталды
8 БК 200406445 9.59 Тастыкталды
9 БК 200418722 9.53 Тастыкталды
10 БК 20098329 9.29 Тастыкталды
11 Бк 200258880 8.94 Тастыкталды
12 БК 200424452 8.76 Тастыкталды
13 УК 190036188 8.65 Тастыкталды
14 БК 200456287 8.59 Тастыкталды
15 БК 200124044 8.38 Тастыкталды
16 БК 200489466 8.29 Тастыкталды
17 БК 200064231 8.29 Тастыкталды
18 БК 200064231 8.29 Тастыкталды
19 БК 200428003 8.24 Тастыкталды
20 БК 200074597 8.24 Тастыкталды
21 БК 200000440 8.18 Тастыкталды
22 БК 200119895 8.18 Тастыкталды
23 БК 200121490 8.06 Тастыкталды
24 БК 200121211 8.00 Тастыкталды
25 БК 200428045 7.59 Тастыкталды
26 БК 200311510 7.12 Тастыкталды
27 БК 200132868 7.06 Тастыкталды
28 БК 200401627 6.88 Тастыкталды
29 БК 200026085 6.88 Тастыкталды
30 ШК 180631650 6.82 Тастыкталды
31 БК 200002883 6.59 Тастыкталды
32 БК 200457560 6.53 Тастыкталды
33 БК 200320458 6.53 Тастыкталды
34 БК 200318961 6.41 Тастыкталды
35 БК 200313598 6.41 Тастыкталды
36 БК 200516939 6.41 Тастыкталды
37 БК 200014679 6.29 Тастыкталды
38 ШК 180727967 6.12 Тастыкталды

Артка