Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200076045 10.00 Тастыкталды
2 ША 180557249 9.79 Тастыкталды
3 ША 180557249 9.71 Тастыкталды
4 БА 200248785 9.29 Тастыкталды
5 БА 200027363 8.86 Тастыкталды
6 БА 200072126 8.50 Тастыкталды
7 УА 190021161 8.29 Тастыкталды
8 БА 200039776 8.29 Тастыкталды
9 БА 200200567 8.29 Тастыкталды
10 ТА 170383795 8.07 Тастыкталды
11 БА 200157869 8.07 Тастыкталды
12 СА 140047418 8.07 Тастыкталды
13 БА 200027452 8.00 Тастыкталды
14 БА 200067500 7.93 Тастыкталды
15 БА 200223893 7.85 Тастыкталды
16 УА 190038175 7.64 Тастыкталды
17 БА 200035589 6.71 Тастыкталды
18 БА 200052796 6.64 Тастыкталды
19 БА 200122451 6.64 Тастыкталды
20 БА 200038886 6.57 Тастыкталды

Артка