Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200419354 10.00 Тастыкталды
2 БК 200037074 10.00 Тастыкталды
3 БК 200114638 10.00 Тастыкталды
4 БК 200085035 9.94 Тастыкталды
5 БК 200293548 9.88 Тастыкталды
6 66 200487971 9.76 Тастыкталды
7 БК 200272922 8.76 Тастыкталды
8 БК 200120695 8.47 Тастыкталды
9 БК 200339496 8.47 Тастыкталды
10 БК 200418722 8.47 Тастыкталды
11 ШК 180649154 8.38 Тастыкталды
12 БК 200424318 8.35 Тастыкталды
13 БК 200279431 8.24 Тастыкталды
14 УК 190056692 8.24 Тастыкталды
15 БК 200119151 8.18 Тастыкталды
16 БК 200431188 8.12 Тастыкталды
17 БК 200464304 8.06 Тастыкталды
18 БК 200017886 8.06 Тастыкталды
19 БК 200023435 7.94 Тастыкталды
20 БК 200320420 7.88 Тастыкталды
21 УК 190035035 7.82 Тастыкталды
22 БК 200317380 7.53 Тастыкталды
23 БК 200524841 7.24 Тастыкталды
24 БК 200401943 7.12 Тастыкталды
25 БК 200321526 6.94 Тастыкталды
26 БК 200105764 6.76 Тастыкталды
27 БК 200312975 6.76 Тастыкталды
28 БК 200316197 6.71 Тастыкталды
29 БК 200316811 6.69 Тастыкталды
30 БК 200271247 6.53 Тастыкталды
31 БК 200096315 6.50 Тастыкталды
32 УК 190042276 6.47 Тастыкталды
33 БК 200080128 6.41 Тастыкталды
34 УК 190081431 6.41 Тастыкталды
35 Бк 200121356 6.35 Тастыкталды
36 БК 200078738 6.35 Тастыкталды
37 БК 200234396 6.29 Тастыкталды
38 БК 200234378 6.19 Тастыкталды
39 БК 200257532 6.18 Тастыкталды
40 БК 200402642 0.00
41 БК 200253471 0.00
42 БА 200293682 0.00

Артка