Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200532790 9.57 Тастыкталды
2 БА 200027452 8.00 Тастыкталды
3 УА 190028786 6.71 Тастыкталды
4 БА 20003094 6.38 Тастыкталды
5 БА 200138498 6.36 Тастыкталды
6 БА 200112526 6.36 Тастыкталды
7 БА 200039631 6.14 Тастыкталды
8 БА 200029279 6.14 Тастыкталды
9 УА 190028724 0.00

Артка