Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200348628 10.00 Тастыкталды
2 УК 190041086 10.00 Тастыкталды
3 БК 200079181 10.00 Тастыкталды
4 БК 200054226 9.88 Тастыкталды
5 БК 200477151 9.82 Тастыкталды
6 БК 200418722 8.47 Тастыкталды
7 БК 200000870 8.35 Тастыкталды
8 БК 200406790 8.24 Тастыкталды
9 БК 200272234 8.24 Тастыкталды
10 БК 200267172 8.18 Тастыкталды
11 БК 200480809 8.18 Тастыкталды
12 Бк 200078273 8.18 Тастыкталды
13 БК 200400138 8.18 Тастыкталды
14 БК 200480353 8.18 Тастыкталды
15 БК 200923775 8.18 Тастыкталды
16 БК 200061187 8.12 Тастыкталды
17 БК 200400307 8.12 Тастыкталды
18 БК 200279914 8.06 Тастыкталды
19 БК 200382719 8.06 Тастыкталды
20 БК 200213298 8.00 Тастыкталды
21 БК 200064142 7.94 Тастыкталды
22 БК 200406875 7.88 Тастыкталды
23 БК 200448964 7.82 Тастыкталды
24 Бк 200016628 7.71 Тастыкталды
25 БК 200252957 7.53 Тастыкталды
26 БК 200480774 7.41 Тастыкталды
27 БК 200476655 7.18 Тастыкталды
28 БК 200279075 7.12 Тастыкталды
29 БК 200303125 6.94 Тастыкталды
30 БК 200281903 6.94 Тастыкталды
31 БК 200279039 6.76 Тастыкталды
32 БК 200245344 6.71 Тастыкталды
33 БК 200319789 6.71 Тастыкталды
34 БК 200305925 6.65 Тастыкталды
35 БК 200316811 6.65 Тастыкталды
36 БК 200063299 6.65 Тастыкталды
37 БК 200471247 6.53 Тастыкталды
38 БК 200190774 6.53 Тастыкталды
39 БК 200315378 6.47 Тастыкталды
40 БК 200080128 6.47 Тастыкталды
41 БК 200002284 6.41 Тастыкталды
42 БК 200300105 6.41 Тастыкталды
43 БК 200152675 6.29 Тастыкталды
44 БК 200014679 6.29 Тастыкталды
45 БК 200080119 6.29 Тастыкталды
46 БК 200286697 6.29 Тастыкталды
47 БК 200259626 6.24 Тастыкталды
48 БК 200481065 6.24 Тастыкталды
49 БК 200338532 6.24 Тастыкталды
50 БК 20000165 0.00
51 БК 201034237 0.00

Артка