Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200238321 10.00 Тастыкталды
2 УА 190022058 9.93 Тастыкталды
3 БА 200528036 9.79 Тастыкталды
4 БА 200143845 9.79 Тастыкталды
5 БА 200208752 9.64 Тастыкталды
6 БА 200157018 9.64 Тастыкталды
7 БА 200031633 9.43 Тастыкталды
8 УА 190028836 8.71 Тастыкталды
9 БА 200236345 8.50 Тастыкталды
10 БА 200205939 8.43 Тастыкталды
11 БА 200126272 8.36 Тастыкталды
12 ДААС 200272477 8.29 Тастыкталды
13 Ба 200528662 8.29 Тастыкталды
14 БА 200002883 8.23 Тастыкталды
15 БА 200190504 8.21 Тастыкталды
16 БА 200530286 8.00 Тастыкталды
17 БА 200039284 7.21 Тастыкталды
18 БА 200139682 6.57 Тастыкталды
19 БА 200038788 6.50 Тастыкталды
20 ВА 200140324 6.50 Тастыкталды
21 БА 200128491 6.50 Тастыкталды
22 УА 190017985 6.29 Тастыкталды
23 БА 200020279 6.14 Тастыкталды
24 БА 200023159 6.07 Тастыкталды
25 УА 190028724 0.00

Артка