Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200429673 9.82 Тастыкталды
2 УК 16079725 9.53 Тастыкталды
3 БК 200301416 9.53 Тастыкталды
4 БК 200078738 6.35 Тастыкталды
5 УК 190019017 6.35 Тастыкталды
6 БК 200028914 6.29 Тастыкталды
7 УК 190051939 6.24 Тастыкталды
8 УК 190058038 0.00

Артка