Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 УА 16047373 9.86 Тастыкталды
2 БА 200217368 9.86 Тастыкталды
3 БА 200032247 9.57 Тастыкталды
4 СА 100042004 9.57 Тастыкталды
5 БА 200001095 9.54 Тастыкталды
6 БА 200042000 9.21 Тастыкталды
7 БА 200204557 9.14 Тастыкталды
8 БА 200034263 9.14 Тастыкталды
9 БА 200136303 8.21 Тастыкталды
10 БА 200137919 7.57 Тастыкталды
11 СА 060031154 6.21 Тастыкталды
12 ША 180541722 0.00
13 УС 170099374 0.00

Артка