Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200057999 9.71 Тастыкталды
2 БА 200170753 9.57 Тастыкталды
3 БА 200047731 9.43 Тастыкталды
4 БА 200050101 9.43 Тастыкталды
5 БА 200126236 9.36 Тастыкталды
6 БА 200042029 8.93 Тастыкталды
7 БА №200136036 21149200300072 8.71 Тастыкталды
8 БА 200156103 8.50 Тастыкталды
9 БА 200113935 8.29 Тастыкталды
10 БА 200054128 8.25 Тастыкталды
11 ША 180474853 8.21 Тастыкталды
12 БА 200124705 8.14 Тастыкталды
13 БА 200170851 8.07 Тастыкталды
14 СА 120005030 7.92 Тастыкталды
15 ША 180451385 7.79 Тастыкталды
16 БА 200201519 7.79 Тастыкталды
17 БА 200210099 7.64 Тастыкталды
18 ША 180562491 7.43 Тастыкталды
19 ША 180442706 7.29 Тастыкталды
20 БА 200246388 6.71 Тастыкталды
21 БА 200018130 6.21 Тастыкталды
22 СА 110028069 6.14 Тастыкталды
23 БА 200531470 0.00
24 УА 190033984 0.00

Артка