Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200069532 10.00 Тастыкталды
2 БК 200301579 10.00 Тастыкталды
3 БК 200068544 10.00 Тастыкталды
4 БК 200307779 9.88 Тастыкталды
5 БК 200276897 9.82 Тастыкталды
6 БК 200335568 9.76 Тастыкталды
7 БК 200076798 9.71 Тастыкталды
8 БК 200477278 9.65 Тастыкталды
9 ШК 180650988 9.47 Тастыкталды
10 БК 20008646 9.41 Тастыкталды
11 БК 200463129 9.35 Тастыкталды
12 БК 200058691 9.18 Тастыкталды
13 БК 200400892 8.59 Тастыкталды
14 БК 20091279 8.41 Тастыкталды
15 БК 200276663 8.35 Тастыкталды
16 БК 200005508 8.31 Тастыкталды
17 БК 200314586 8.29 Тастыкталды
18 БКБ 200048793 8.29 Тастыкталды
19 БК 200435198 8.24 Тастыкталды
20 БК 200000065 8.24 Тастыкталды
21 БК 200275989 8.24 Тастыкталды
22 БК 200315681 8.24 Тастыкталды
23 Ук 190042661 8.24 Тастыкталды
24 БК 200403621 8.18 Тастыкталды
25 БК 200404164 8.18 Тастыкталды
26 БК 200465858 8.18 Тастыкталды
27 БК 200288889 8.12 Тастыкталды
28 БК 200105862 8.12 Тастыкталды
29 БК 200262229 8.12 Тастыкталды
30 БК 200427071 8.12 Тастыкталды
31 БК 200321571 8.06 Тастыкталды
32 БК 200546965 8.06 Тастыкталды
33 БК 200037987 8.00 Тастыкталды
34 БК 200434163 7.94 Тастыкталды
35 БК 200318665 7.94 Тастыкталды
36 БК 200321651 7.94 Тастыкталды
37 БА 200170270 7.82 Тастыкталды
38 БК 200402553 7.82 Тастыкталды
39 БК 200268670 7.81 Тастыкталды
40 БК 200262935 7.71 Тастыкталды
41 БК 200466461 7.65 Тастыкталды
42 БК 200268334 7.59 Тастыкталды
43 ук 190036454 7.47 Тастыкталды
44 БК 200236031 7.47 Тастыкталды
45 БК 200483248 7.41 Тастыкталды
46 БК 200130275 7.12 Тастыкталды
47 БК 200275657 7.06 Тастыкталды
48 БК 200472235 7.00 Тастыкталды
49 БК 200088028 6.82 Тастыкталды
50 БК 200079225 6.82 Тастыкталды
51 БК 200251619 6.71 Тастыкталды
52 БК 200277244 6.71 Тастыкталды
53 БК 200448249 6.65 Тастыкталды
54 БК 200472075 6.65 Тастыкталды
55 СП 140059153 6.64 Тастыкталды
56 БК 200314693 6.59 Тастыкталды
57 БК 200512813 6.59 Тастыкталды
58 БК 200111565 6.53 Тастыкталды
59 БК 200313551 6.53 Тастыкталды
60 БК 200923579 6.53 Тастыкталды
61 ТК 170431654 6.47 Тастыкталды
62 БК 200314370 6.35 Тастыкталды
63 БК 200078738 6.35 Тастыкталды
64 БК 200286875 6.29 Тастыкталды
65 БК 200963977 6.24 Тастыкталды
66 БК 200285706 6.18 Тастыкталды
67 БК 200302852 6.12 Тастыкталды
68 БК 200268939 6.12 Тастыкталды
69 СП 150056906 6.12 Тастыкталды
70 БК 200263398 6.06 Тастыкталды
71 УК 190039376 6.00 Тастыкталды

Артка