Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200434682 10.00 Тастыкталды
2 БА 200045755 9.71 Тастыкталды
3 БА 200046064 9.57 Тастыкталды
4 БА 200181710 9.50 Тастыкталды
5 БА 200202104 9.50 Тастыкталды
6 БА 200207746 9.36 Тастыкталды
7 БА 200123987 9.21 Тастыкталды
8 СА 130036673 9.07 Тастыкталды
9 БА 200048766 8.43 Тастыкталды
10 БА 200173595 8.36 Тастыкталды
11 БА 200165477 8.29 Тастыкталды
12 БА 200038474 8.21 Тастыкталды
13 БА 170445079 8.07 Тастыкталды
14 БА 200218098 8.00 Тастыкталды
15 БА 200052938 7.93 Тастыкталды
16 БА 200069775 7.93 Тастыкталды
17 БА 200170261 7.86 Тастыкталды
18 ТА 170304885 7.79 Тастыкталды
19 БА 200019254 7.79 Тастыкталды
20 БА 200052419 7.57 Тастыкталды
21 УА 16040000 7.57 Тастыкталды
22 БА 200245228 7.50 Тастыкталды
23 БА 200069668 6.93 Тастыкталды
24 БА 200082768 6.79 Тастыкталды
25 БА 200087559 6.79 Тастыкталды
26 БА 200069944 6.57 Тастыкталды
27 БА 200207218 6.50 Тастыкталды
28 БА 200128061 6.50 Тастыкталды
29 БА 200224934 6.50 Тастыкталды
30 БА 200211631 6.43 Тастыкталды
31 БА 200227829 6.36 Тастыкталды
32 БА 200199493 6.36 Тастыкталды
33 БА 200227838 6.29 Тастыкталды
34 БА 200211533 6.29 Тастыкталды
35 БА 200201671 6.29 Тастыкталды
36 ША 180007545 6.21 Тастыкталды
37 БА 200139181 6.14 Тастыкталды
38 БА 200039598 6.00 Тастыкталды

Артка