Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200055573 10.00 Тастыкталды
2 БК 200134134 9.76 Тастыкталды
3 БК 200437951 8.47 Тастыкталды
4 БК№200488861 БК-72 8.41 Тастыкталды
5 БК 200326836 8.24 Тастыкталды
6 БК 200010900 8.18 Тастыкталды
7 БК 200022901 7.94 Тастыкталды
8 БК 200470900 7.94 Тастыкталды
9 БК 200431063 7.88 Тастыкталды
10 БК 200414133 7.82 Тастыкталды
11 БК 200481270 7.76 Тастыкталды
12 БК 200403499 6.88 Тастыкталды
13 БК 200079889 6.47 Тастыкталды
14 БК 200252957 6.47 Тастыкталды
15 БК 200315206 6.47 Тастыкталды
16 БК 200315921 6.38 Тастыкталды
17 БК 200404950 6.29 Тастыкталды
18 БК 200028968 6.24 Тастыкталды
19 БК 200420874 6.00 Тастыкталды

Артка