Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200081401 10.00 Тастыкталды
2 БК 200420266 10.00 Тастыкталды
3 СВ-1289-17/ДАБК-36 10502200200389 10.00 Тастыкталды
4 БК 20029019 10.00 Тастыкталды
5 СП 150069787 9.91 Тастыкталды
6 БК 200462874 9.88 Тастыкталды
7 БК 200111681 9.88 Тастыкталды
8 БК 200067547 9.47 Тастыкталды
9 БК 200919487 9.13 Тастыкталды
10 ТК 170561807 8.88 Тастыкталды
11 БК 200251931 8.59 Тастыкталды
12 БК 200008715 8.25 Тастыкталды
13 16 180436870 8.24 Тастыкталды
14 БК 200092399 8.18 Тастыкталды
15 ШК 180582583 8.12 Тастыкталды
16 БК 200025690 8.12 Тастыкталды
17 БК 200462319 8.06 Тастыкталды
18 БК 200067556 8.06 Тастыкталды
19 БК 200013303 8.00 Тастыкталды Льготник
20 БК 200326415 7.88 Тастыкталды
21 БК 200083204 7.88 Тастыкталды
22 БК 200279280 7.82 Тастыкталды
23 БК 050340000 7.23 Тастыкталды
24 БК 200320986 6.65 Тастыкталды
25 БК 200059877 6.47 Тастыкталды
26 УК 190005706 6.29 Тастыкталды
27 УК 190045534 6.12 Тастыкталды

Артка