Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 10 200232462 10.00 Тастыкталды
2 ТК 170487088 9.79 Тастыкталды
3 БА 200208977 8.71 Тастыкталды
4 ТА 170342812 8.50 Тастыкталды
5 БА N: 200201822 ОУ-14 8.50 Тастыкталды
6 БА 200034081 8.50 Тастыкталды
7 БА 200008751 8.36 Тастыкталды
8 БА 200156280 8.29 Тастыкталды
9 БА 200208645 8.21 Тастыкталды
10 16 180436870 8.21 Тастыкталды
11 БА 200122854 8.21 Тастыкталды
12 ТА 170477395 8.14 Тастыкталды
13 БА 200135861 8.14 Тастыкталды
14 БА 200124572 8.14 Тастыкталды
15 2002444338 10609200200738 8.00 Тастыкталды
16 1101120200630 200112508 7.93 Тастыкталды
17 УА 190032291 7.93 Тастыкталды
18 БА 200135834 7.86 Тастыкталды
19 БА 200038634 7.00 Тастыкталды
20 ША 180481188 6.79 Тастыкталды
21 БА 200135852 6.43 Тастыкталды
22 БА 200123323 6.14 Тастыкталды
23 БА 200128624 6.07 Тастыкталды
24 БА 200235938 0.00

Артка