Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200076457 10.00 Тастыкталды
2 СП 150069787 9.94 Тастыкталды
3 БК 200063261 9.88 Тастыкталды
4 БК 200382657 9.65 Тастыкталды
5 БК 200275209 9.65 Тастыкталды
6 БК 200243555 9.47 Тастыкталды
7 БК 200434486 9.47 Тастыкталды
8 БК 200301603 8.82 Тастыкталды
9 БК 200432140 8.65 Тастыкталды
10 БК 200318010 8.59 Тастыкталды
11 БК 200103376 8.53 Тастыкталды
12 БК 200325383 8.47 Тастыкталды
13 БК 200434109 8.41 Тастыкталды
14 БК 200319662 8.41 Тастыкталды
15 БК №200092441 8.41 Тастыкталды
16 БК 200264920 8.41 Тастыкталды
17 БК 200453276 8.41 Тастыкталды
18 БК 200113031 8.41 Тастыкталды
19 БК 200111903 8.41 Тастыкталды
20 БК 200071862 8.35 Тастыкталды
21 БК 200313168 8.29 Тастыкталды
22 БК 200102314 8.29 Тастыкталды
23 СП 110027928 8.29 Тастыкталды
24 БК 200286196 8.18 Тастыкталды
25 БК 200480003 8.18 Тастыкталды
26 БК 200472781 8.12 Тастыкталды
27 БК 200271451 8.06 Тастыкталды
28 БК 200275254 8.00 Тастыкталды
29 БК 200094802 7.82 Тастыкталды
30 БК 200313847 7.35 Тастыкталды
31 БК 200165637 7.29 Тастыкталды
32 БК 200322434 7.06 Тастыкталды
33 БК 200254521 6.82 Тастыкталды
34 БК 200299283 6.76 Тастыкталды
35 УК 190003920 6.75 Тастыкталды
36 УК 190003920 6.69 Тастыкталды
37 УК 190058014 6.59 Тастыкталды
38 БК 200059910 6.59 Тастыкталды
39 БК 200131542 6.59 Тастыкталды
40 БК 200112419 6.59 Тастыкталды
41 БК 200256084 6.53 Тастыкталды
42 НО 0187317 6.50 Тастыкталды
43 БК 200242164 6.47 Тастыкталды
44 БК 200145670 6.47 Тастыкталды
45 БК 200122021 6.47 Тастыкталды
46 БК 200465165 6.47 Тастыкталды
47 БК 200077220 6.41 Тастыкталды
48 БК 200072921 6.35 Тастыкталды
49 БК 20047735 6.29 Тастыкталды
50 БК 200318478 6.29 Тастыкталды
51 БК 200074926 6.24 Тастыкталды
52 БК 200233577 6.24 Тастыкталды

Артка