Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200094722 10.00 Тастыкталды
2 БК 200428406 10.00 Тастыкталды
3 БК 200276941 10.00 Тастыкталды
4 БК 200058593 10.00 Тастыкталды
5 БК 200427703 10.00 Тастыкталды
6 БК 200281476 10.00 Тастыкталды
7 БК 200434363 9.88 Тастыкталды
8 БК 200462874 9.88 Тастыкталды
9 БК 200111716 9.88 Тастыкталды
10 БК 200319896 9.82 Тастыкталды
11 БК 200402150 9.82 Тастыкталды
12 БК 200481468 9.76 Тастыкталды
13 БК 200401215 9.65 Тастыкталды
14 БК 200135754 9.65 Тастыкталды
15 УК 190036255 8.82 Тастыкталды
16 БК 200082712 8.71 Тастыкталды
17 БК 200101863 8.53 Тастыкталды
18 БК 200266110 8.47 Тастыкталды
19 УК 190042762 8.41 Тастыкталды
20 БК 200121534 8.41 Тастыкталды
21 БК 200319887 8.35 Тастыкталды
22 БК 200313168 8.29 Тастыкталды
23 БК 200276476 8.29 Тастыкталды
24 БК 200070574 8.29 Тастыкталды
25 БК 200111387 8.29 Тастыкталды
26 УК 190047867 8.24 Тастыкталды
27 БК 200250738 8.12 Тастыкталды
28 БК 200278158 8.12 Тастыкталды
29 БК 200112671 8.06 Тастыкталды
30 БК 200321259 8.06 Тастыкталды
31 БК 200091829 8.06 Тастыкталды
32 БК 2003859 8.00 Тастыкталды
33 БК 200059062 8.00 Тастыкталды
34 БК 200094295 7.82 Тастыкталды
35 БК 200402867 7.71 Тастыкталды
36 БК 200422823 7.24 Тастыкталды
37 БК 200315977 7.12 Тастыкталды
38 БК 200404155 7.00 Тастыкталды
39 ТК 170463498 6.94 Тастыкталды
40 Бк 074200514 6.93 Тастыкталды
41 БК 200264789 6.88 Тастыкталды
42 УК 190047809 6.88 Тастыкталды
43 БК 200399814 6.88 Тастыкталды
44 БК 200497323 6.88 Тастыкталды
45 БК 200046178 6.76 Тастыкталды
46 БК 200300061 6.65 Тастыкталды
47 БК 200094348 6.59 Тастыкталды
48 БК 200263709 6.59 Тастыкталды
49 БК 200304664 6.47 Тастыкталды
50 БК 200075119 6.47 Тастыкталды
51 БК 200276242 6.47 Тастыкталды
52 БК 200201027 6.41 Тастыкталды
53 БК 200470642 0.00
54 УК 190035972 0.00
55 БК 200470642 0.00

Артка