Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 УА 190024050 10.00 Тастыкталды
2 БА 200134805 10.00 Тастыкталды
3 БК 200018337 10.00 Тастыкталды
4 БА 200048953 9.93 Тастыкталды
5 БА 200048953 9.86 Тастыкталды
6 БА 200138193 9.07 Тастыкталды
7 БА 200031141 8.86 Тастыкталды
8 БА 200136564 8.57 Тастыкталды
9 БА 200058127 8.50 Тастыкталды
10 БА$200080600 БА$200080600 8.50 Тастыкталды
11 БА 200246172 8.43 Тастыкталды
12 БА 200028520 8.36 Тастыкталды
13 БА 200033960 8.36 Тастыкталды
14 БА 200140969 8.29 Тастыкталды
15 22110200350545 200162250 8.29 Тастыкталды
16 БА 200208645 8.21 Тастыкталды
17 УА 190029902 8.21 Тастыкталды
18 БА 200128366 8.21 Тастыкталды
19 БА 200002652 8.21 Тастыкталды
20 БА 200020228 8.14 Тастыкталды
21 Орто 200009122 8.14 Тастыкталды
22 БА 200157635 8.14 Тастыкталды
23 БА 200237413 8.07 Тастыкталды
24 БА 200225477 8.07 Тастыкталды
25 БА 200112508 7.93 Тастыкталды
26 БА 200087577 7.86 Тастыкталды
27 БА 200237389 7.86 Тастыкталды
28 БА 200064044 7.79 Тастыкталды
29 БА 200005633 7.43 Тастыкталды
30 УА 190001716 7.07 Тастыкталды
31 БА 20007350 7.07 Тастыкталды
32 СА 150030659 6.86 Тастыкталды
33 БА 200035928 6.79 Тастыкталды
34 БА 200139851 6.64 Тастыкталды
35 БА 200200028 6.29 Тастыкталды
36 БА 20005838 6.21 Тастыкталды

Артка