Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200418221 4.14 Тастыкталды
2 БА 200149106 4.14 Тастыкталды
3 БА 200273948 4.14 Тастыкталды
4 БА 200273948 4.14 Тастыкталды

Артка