Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200594677 4.21 Тастыкталды
2 БА 200393033 4.14 Тастыкталды
3 ТА 170238180 4.14 Тастыкталды
4 УА 190041927 4.07 Тастыкталды
5 БА 200424748 4.07 Тастыкталды
6 БА 200244901 4.00 Тастыкталды
7 БА 200333760 4.00 Тастыкталды
8 БА 200346632 4.00 Тастыкталды

Артка