Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 ТК 170377738 4.00 Тастыкталды
2 БК 200950431 4.00 Тастыкталды
3 БК 180889787 4.00 Тастыкталды
4 БК 200183401 4.00 Тастыкталды
5 УК 19013932 0.00

Артка