Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200257793 4.00 Тастыкталды
2 № 6061479 4.00 Тастыкталды
3 БК 200762914 4.00 Тастыкталды
4 БК 200630880 4.00 Тастыкталды
5 БК 200940210 4.00 Тастыкталды
6 10 200557996 4.00 Тастыкталды

Артка