Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 АТ 0958695 4.55 Тастыкталды
2 БК 200714953 4.47 Тастыкталды
3 БК 200446351 4.35 Тастыкталды
4 БК 200496540 4.35 Тастыкталды
5 БК №200902668 4.35 Тастыкталды
6 УК 190026567 4.29 Тастыкталды
7 БК 200629502 4.29 Тастыкталды
8 БК 200664889 4.24 Тастыкталды
9 БК 200480636 4.24 Тастыкталды
10 БК 201038290 4.18 Тастыкталды
11 200550396 22504200400389 4.12 Тастыкталды
12 БК 200681084 4.06 Тастыкталды
13 БК 200909918 4.06 Тастыкталды
14 БК 200896815 4.06 Тастыкталды
15 БК 200800805 4.06 Тастыкталды
16 БК 200896865 4.00 Тастыкталды
17 БК 200909945 3.94 Тастыкталды
18 БК 200594327 3.88 Тастыкталды
19 БК 201028060 3.82 Тастыкталды
20 БК 200566752 3.71 Тастыкталды
21 БК 200616371 3.71 Тастыкталды
22 БК 200903588 3.71 Тастыкталды
23 БК 200766029 3.71 Тастыкталды
24 БК 200689387 3.71 Тастыкталды
25 БК 200631019 3.65 Тастыкталды
26 БК 200405199 3.65 Тастыкталды
27 БК 200568612 3.65 Тастыкталды
28 БК 200742742 3.59 Тастыкталды
29 БК 200446075 3.53 Тастыкталды
30 БК 200659726 3.47 Тастыкталды
31 БК 200014721 3.47 Тастыкталды
32 БК 200593061 3.47 Тастыкталды
33 Ук 190086390 3.18 Тастыкталды
34 БК 200987307 3.12 Тастыкталды
35 БК 200567491 3.12 Тастыкталды

Артка