Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 Ук 190025034 10.00 Тастыкталды
2 ШК 180083082 8.24 Тастыкталды
3 БК 20085282 8.18 Тастыкталды
4 БК 200697413 8.12 Тастыкталды
5 БК 200573995 8.06 Тастыкталды
6 БК 200663729 7.88 Тастыкталды
7 СП 140044542 7.35 Тастыкталды
8 ШК 180775652 6.88 Тастыкталды
9 Бк 200897951 6.86 Тастыкталды
10 БК 200937251 6.38 Тастыкталды
11 БК 200844822 6.24 Тастыкталды
12 БК 200940373 6.24 Тастыкталды
13 БК 200684531 6.18 Тастыкталды
14 БК 20074143 6.14 Тастыкталды
15 БК 200742158 6.06 Тастыкталды
16 БК 201030757 6.00 Тастыкталды
17 БК 200729571 6.00 Тастыкталды
18 Ук 19022605 0.00

Артка