Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 ТА 170504465 9.14 Тастыкталды
2 ТА 170504465 9.07 Тастыкталды
3 ЖТ 175102 8.00 Тастыкталды
4 ТА 170013331 7.07 Тастыкталды
5 СА 100060628 6.71 Тастыкталды
6 АП 910432 6.64 Тастыкталды
7 ТА 170114989 6.36 Тастыкталды
8 БА 200409518 6.21 Тастыкталды

Артка