Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200808020 10.00 Тастыкталды
2 ТК 170390631 8.29 Тастыкталды
3 БК 200850169 8.24 Тастыкталды
4 БК 200751993 8.06 Тастыкталды
5 Бк 201016776 8.00 Тастыкталды
6 Бк 200804578 7.94 Тастыкталды
7 Бк 200817280 7.88 Тастыкталды
8 БК 200005123 7.88 Тастыкталды
9 БК 200976948 7.82 Тастыкталды
10 БК 200561569 7.18 Тастыкталды
11 Бк 200603758 7.12 Тастыкталды
12 Бк 200995095 7.00 Тастыкталды
13 БК 200630924 6.88 Тастыкталды
14 СП 070102712 6.73 Тастыкталды
15 БК 200831154 6.59 Тастыкталды
16 БК 200617495 6.59 Тастыкталды
17 БК 200638430 6.59 Тастыкталды
18 БК 200937298 6.53 Тастыкталды
19 Бк 200560099 6.53 Тастыкталды
20 Бк 200969596 6.47 Тастыкталды
21 Бк 200712556 6.47 Тастыкталды
22 БК 200566402 6.47 Тастыкталды
23 Бк 200785848 6.47 Тастыкталды
24 БК 200980145 6.35 Тастыкталды
25 БК 200879283 6.35 Тастыкталды
26 УК 190063928 6.35 Тастыкталды
27 БК 200986078 6.35 Тастыкталды
28 Бк 200557154 6.35 Тастыкталды
29 Бк 200557029 6.29 Тастыкталды
30 ШК 180810787 6.29 Тастыкталды
31 БК 200756695 6.18 Тастыкталды
32 Бк 200579670 6.18 Тастыкталды
33 БК 200675292 6.18 Тастыкталды
34 Бк 180943578 6.12 Тастыкталды
35 Бк 200142964 6.12 Тастыкталды
36 БК 19003433 3.33 Тастыкталды

Артка