Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 201009922 0.00 Тастыкталды
2 БК 200881998 0.00 Тастыкталды
3 БК 200451280 0.00
4 БК 200963645 0.00
5 УК 190092828 0.00
6 ТК 170547874 0.00 Тастыкталды
7 БК 200701919 0.00 Тастыкталды
8 УК 190071163 0.00 Тастыкталды
9 ТК 170213065 0.00 Тастыкталды
10 23003200450315 200980350 0.00 Тастыкталды
11 БК 200179786 0.00 Тастыкталды
12 БК N200647805 11805200500630 0.00
13 БК 200638529 0.00
14 123007200400690 БК 200881503 0.00
15 БК 200664664 0.00 Тастыкталды
16 БК 200143273 0.00
17 200906380 200906380 0.00 Тастыкталды
18 22001200450492 201033973 0.00
19 БК N200762155 0.00
20 10111200450252 200933904 0.00
21 ПИ БК2006204 0.00 Тастыкталды
22 БК 200644213 0.00 Тастыкталды
23 БК 200753628 0.00
24 БК 200644151 0.00 Тастыкталды
25 БК 200644222 0.00
26 Бяк 201036927 0.00
27 СП 110077046 0.00 Тастыкталды

Артка