Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200569979 0.00
2 ША 180136972 0.00 Тастыкталды
3 Шк 180109779 0.00
4 БА 200088171 0.00 Тастыкталды
5 12008200250065 БА√200425709 0.00
6 БА 200348459 0.00
7 БА 200309648 0.00 Тастыкталды
8 БА 200268092 0.00
9 БА 200306109 0.00 Тастыкталды
10 20 200258021 0.00
11 2017 170543614 0.00
12 БА 200423070 БА 200423070 0.00
13 БА 2002 7394 0.00
14 БА 20027394 0.00
15 CG 171080951 0.00 Тастыкталды

Артка